Regulamin Forum Audi A4B9

Przeczytaj zanim zaczniesz korzystać z Forum.
admin
Administrator
Posty: 46
Rejestracja: 03 lis 2016, 19:25
Lokalizacja: Poznań

Regulamin Forum Audi A4B9

Postautor: admin 23 lut 2017, 20:51

REGULAMIN FORUM INTERNETOWEGO
SERWISU http://www.audia4b9.pl
(zwany dalej Regulaminem)


Warunki Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z Forum Internetowego serwisu http://www.audia4b9.pl zwanego dalej “Forum”. Forum stanowi internetową grupę dyskusyjną powstałą w celu wzajemnego inspirowania się, nawiązywania znajomości, współpracy oraz wymiany poglądów w zakresie wiedzy na temat szeroko pojętej motoryzacji.
2. Administratorem Forum Internetowego jest Tredos Filip Jankowski, ul. Lwa 19/8 61-244, Poznań, nip:778-136-20-60 (zwany dalej “Administratorem”).
3. Użytkownikiem forum może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Forum, jak również osoba fizyczna, która w dniu rejestracji ukończyła 13 rok życia, po uzyskaniu zgody opiekunów prawnych (zwany dalej “Użytkownikiem”).
4. Moderatorem Forum jest podmiot wyznaczony przez Administratora (zwany dalej “Moderatorem"). Moderator posiada specjalne uprawnienia, w szczególności uprawnienia w zakresie zmiany treści lub usuwania postów oraz blokowania, odblokowywania, przenoszenia i dzielenia tematów na Forum w celu zapewnienia przestrzegania Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa przez Użytkowników.
5. Językiem obowiązującym na Forum jest język polski.
6. Warunkiem korzystania z Forum jest dobrowolne zaakceptowanie przez Użytkownika postanowień Regulaminu. Korzystanie przez Użytkownika z Forum oznacza, że uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu i dobrowolnie akceptuje jego treść.
7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory będą rozstrzygane przez sądy polskie.
8. Umożliwianie korzystania z usługi Forum jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami).
9. Korzystanie z usługi Forum jest bezpłatne. Dostęp do Forum jest otwarty dla każdego użytkownika publicznej sieci Internet, na zasadach określonych w Regulaminie.
10. Niniejszy Regulamin stanowi regulację szczególną w stosunku do „Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie http://www.audia4b9.pl” i wyłącza jego zastosowanie w całości, z zastrzeżeniem postanowień tego regulaminu dotyczących rejestracji w Serwisie i zasad administrowania danymi osobowymi.

Zasady korzystania z forum

1. Korzystanie z Forum jest możliwe po zalogowaniu się w serwisie http://www.audia4b9.pl.
2. Przed założeniem nowego wątku na Forum Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia, czy nie istnieje podobny lub taki sam wątek na Forum. Nowy wątek musi mieć zrozumiały i przejrzyście napisany temat. Ponadto temat Nowego wątku powinien wyraźnie wskazywać przedmiot dyskusji oraz jego główne wątki.
3. Użytkownik publikuje i komentarze i opinie na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez użytkowników na Forum.
4. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników treści uznawanych powszechnie za:
- wulgaryzmy,
- treści pornograficzne
- propagujące alkohol, narkotyki oraz inne środki odurzające
- obrażające inne osoby publiczne albo zawierające informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby
- obrażające inne narodowości, rasy ludzkie i religie
- przyczyniające się do łamania praw autorskich
- zawierające odnośniki do stron internetowych naruszających dobre obyczaje
- będące reklamami oraz spamem
- zawierające uwagi skierowane do redakcji serwisu http://www.audia4b9.pl
5. Moderator forum ma prawo do kontrolowania treści wypowiedzi ich modyfikowania, a nawet usuwania, przez osoby upoważnione z Forum, które nie spełniają warunków znajdujących się w regulaminie.
6. Sprawy prywatne skierowane, ale niezwiązane z tematem wątku, Użytkownik powinien kierować bezpośrednio do danego Użytkownika za pośrednictwem prywatnej wiadomości.

Kary

1. Administratorowi przysługuje prawo do zastosowania do użytkownika naruszające zasady określone w Regulaminie następujących kar:
- upomnienie użytkownika - przez, które rozumie się zwrócenie uwagi w prywatnej wiadomości lub w poście,
- zawieszenie Użytkownika - przez które rozumie się zablokowanie możliwości publikowania wpisów na Forum na określony czas usunięcie konta użytkownika - przez które rozumie się całkowite usunięcie konta użytkownika.
2. W przypadku rażących naruszeń Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia konta Użytkownika bez ostrzeżenia.
3. Kwestia interpretacji i przyznania odpowiedniej kary należy do Administratora i Moderatora.
4. Administratorowi i Moderatorowi przysługuje prawo do usuwania, blokowania i edytowania tematów niezgodnych z Regulaminem.

Zasady Administrowania Danymi Osobowymi

1. Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług, zgodnie z Regulaminem i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).
2. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy.
3. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:
1.1. adres poczty elektronicznej,


Postanowienia końcowe

1. Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu, o ile będzie to podyktowane ważnymi przyczynami niezależnymi od Administratora, za uprzednim powiadomieniem Użytkownika na stronie Forum.
2. Po odczytaniu informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik logując się na swoje konto, jednocześnie akceptuje Regulamin.
3. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.
4. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie pociągnie za sobą usunięcie konta Użytkownika.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.01.2017

Wróć do „Regulamin Forum”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość